Välkommen till Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening.

 

Information om aktuell kallelse finns tillgänglig för registrerade medlemmar om ni loggar in. 

 

Alla medlemmar med e-post har nu tillgång till egna login, om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss.